0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Ani kněží a ani pozemské školy s uspavači hadů – Jen škola života a zdravého rozumu! Vám pravdu odkryje, kdo hledá ten najde!

kniha Henochova

1. kniha Henochova (též Etiopský Henoch) je jedním z nejznámějších starozákonních apokryfů. Je to celkem pět původně samostatných knih, které jsou spojeny postavou Henochovou. Henoch je jako prastará biblická postava příjemcem nadpřirozených zjevení o běhu a podstatě světa. Kniha spadá do apokalyptického žánru a některé její části jsou typickými a ryzími apokalypsami.

Povaha, datace, jazyk

1. knihu Henochovu tvoří celkem pět samostatných knih a dva dodatky:

  • Kniha strážců (1–36)
  • Kniha podobenství (37–71)
  • Astronomická kniha (72–82)
  • Kniha snů (83–91)
  • Epištola (92–105)
  • První dodatek – Narození Noeho (106–107)
  • Druhý dodatek – Eschatologické napomenutí (108)

Jednotlivé knihy pochází z různých historických dob. Nejstarší jsou Astronomická kniha a Kniha strážců, které pochází až ze 3. století př. n. l.[1] Nejstarší rukopisy těchto textů z kumránských svitků jsou 4Q208 pro Astronomickou knihu (přelom 3. a 2. století př. n. l.)[2] a pro Knihu strážců 4Q201 a 4Q202 (první polovina 2. století př. n. l.)[3]. Kniha strážců je také citována v knize Jubileí, která je datována do poloviny 2. století př. n. l. Kniha snů a Epištola pochází z období Makabejského povstání[4] a nejmladší kniha Podobenství z přelomu letopočtů.[5] První z dodatků pochází z 1. století př. n. l. a je dochován v rukopisu 4Q203 (poslední třetina 1. století př. n. l.). Druhý dodatek byl napsán jako závěr už ucelené sbírky.

Tyto spisy byly pravděpodobně původně psány v aramejštině (viz nálezy v Kumránu). Z aramejštiny následně přeloženy do řečtiny a z řečtiny (nejspíše už ve formě ustálené sbírky) do klasické etiopštiny, ve které se jako jediné dochoval celý text. Proto se označují i jako „Etiopský Henoch“, na rozdíl od 2. knihy Henochovy, tzv. „Staroslověnského Henocha“.

Kniha strážců

Tato kniha zahrnuje kapitoly 1 – 36.

Má tři části:

  • 1 – 5 úvod, řešící otázku údělu spravedlivých.
  • 6 – 16 text rozpracovává biblický oddíl Gen 6, kde se hovoří o božích dětech, které se ženily s lidskými dcerami a ty jim plodily obry. Kniha strážců zde spojuje dvě tradice; podle jedné je původcem všeho toho zla Šemichaza a hřích spočívá ve smíšených sňatcích andělů s lidskými dcerami. Podle druhé tradice je hlavním svůdcem a viníkem Asáél a hřích spočívá ve zjevení tajemství, která lidem nenáležela, lidským dcerám. Významným prvkem je zde přesunutí původu zla z hříchu prvních lidí (Adama a Evy) na padlé anděle a na text Gn 6. Text neodráží žádnou konkrétní společenskou nebo politickou krizi, spíš jen vzdáleně připomíná snad kulturní šok po válce Diadochů.
  • 17 – 36 Henochova cesta, na níž poznává strukturu s principy chodu vesmíru. Text se zaobírá kosmologií, je přítomen i zájem o eschatologii.

Kniha Podobenství

Na této knize se zdá, že závisí Matoušovo evangelium, a nalézají se v ní pravděpodobně narážky na Heroda Antipu, proto se datuje mezi roky 50 a 70 n. l.

Jedná se o tři podobenství a 2 dialogy. Jejich předmětem je to, co nastane po soudu, ale současně i otázky kosmologické. Typickým apokalyptickým prvkem je skutečnost, že moudrost nesídlí na zemi, že tedy není možné jí dojít přemýšlením, ale pouze zjevením. Dalším výrazným motivem je skupina spravedlivých a pronásledování, to vše v rámci židovství. Autor pravděpodobně pochází z přesně vymezené židovské skupiny.

V tomto spisu se objevuje i významná postava Syna člověka, známého především z knihy Daniel, z evangelií a ze Zjevení sv. Jana. Zde se jedná pravděpodobně o „zástupnou bytost“, která v nebeské sféře zastupuje onu zmíněnou skupinu spravedlivých. Ztotožnění Syna člověka se samotným Henochem na konci knihy Podobenství je patrně až pozdějšího data a je v rozporu se zbytkem knihy.

Astronomická kniha

Archanděl Uriel provází Henocha zjevením, při němž jsou Henochovi odkryta tajemství pohybu nebeských těles (hlavně Slunce a Měsíce) a kalendář o 364 dnech. Smysl celého tohoto zjevení je vyjádřen na závěr (82) a je jím správné zachovávání kalendáře.

Kniha snů

Henoch vypráví dva sny, kterých se mu dostalo ještě v době před svatbou. První (83–84) je velmi krátký a pojednává o potopě, která má na zem přijít. Ústí do modlitby, v níž Henoch prosí za zachování rodu spravedlivých před záhubou. Druhý sen (85–91) je mnohem delší a obsahuje tzv. „Apokalypsu zvířat“ či „Zvířecí apokalypsu“. Tato apokalypsa převypravuje obrazným způsobem dějiny od stvoření Adama až po dobu pisatele (2. stol. př. n. l.?) a ústí do eschatologických událostí, soudu, obnovy země a zničení hříšníků. Autorem tohoto původně samostatného textu je člen nějaké židovské náboženské sekty z přibližně 2. století př. n. l., patrně z dob Makabejských válek. Své jméno dostala tato apokalypsa proto, že všichni aktéři jsou ztvárněni jako různá zvířata: býci a krávy jsou první lidé až po Jákoba, ovce znázorňují Izraelity, psi Pelištejce, vlci Egypťany apod.


Osobní sdělení: Jak si naivně myslíme, že to jsou starodávné bláboly, které se nás už dávno netýkají a jak jsme skutečně blahoslaveni chudí duchem. Je mi 47 let, chodila jsem do kostela jen s babičkou a mamkou, a ani jsem nevěděla proč,protože tam chodili oni, ale naučili mě citlivosti a vnitřnímu řádu. Málem jsem přišla o vlastní duši a mozek, abych měla poznání a totálně jsem se změnila, jako mávnutím proutku jsem zase byla ta šťastná holka.Jedna část, mé značné rodiny, pochází z Moravy, z Ukrajiny, z Německa a nějaká vzdálená větev ,snad byli židi.Nikdy jsem nevěřila pozemským školám a těm co se  všude jinde ohánějí tituly, většinou byli tak arogantní a namyšlení, že už při podání ruky po mě lezl mráz. Neoslovují mě reklamy, nechytám se na ně, to už musí být. S většinou tzv. obyčejných lidí si nemám co říct, protože co si koupili mě fááákt dávno nezajímá, až na vyjimky, prosela jsem i přátele jsou na tom ještě jinak.  Nesleduji televizi a noviny, české komedie mi připadají trapné a o inscenacích ani nemluvím.Osobně špatně hledám autority – bo mě uspávají a neinspirují, velice rychle mě nudí! A tak jsem přemýšlela co tady dělám a proč tu jsem! Ale miluji novinky,zajímavosti,astrologii,spiritualitu,zahradu a vlastně všechno kde není moc lidí. Z negativních lidí mám osypky a je jich čím dál víc! Ta zabědněnost i já taková byla mě začala dusit… I kdybych inspirovala jen jednoho z vás mám zase radost a chuť pomáhat a tímto způsobem šířit!!

Věřím že si jsme všichni rovni,jen máme nedostatečné vzdělání a někdy hrůzné vzory. Společnost nás šlape do forem, ve kterých být nechceme.. . a přitom nám nedokážou pomoc. Čemu nerozumí to je nezajímá! Ale mě jo! tak vás aspoň tímto chci inspirovat k hledání pravdy aby jste i vy pochopili že ten kříž co ježíš nese je váš život a vaše osobní karmické břemeno, které tady musíte řešit! Že ty kapličky a kostelíky na cestě, vám mají připomínat, že i když bude hodně špatně, vždy tady bůh je a já ho viděla na vlastní oči – tak se snažte být jak nahoře tak dole. A věřte že to co vidíte není všechno, ty co jste ztratili, můžeme zase potkat tam, kam se vrátíme až dojde čas a to je domů! Jen se musíme chovat poctivě a nikomu neubližovat  na nikoho se nepovyšovat!  Všichni máme svoje karty života a několik čaker, tak používejte mozek a nenechte si vládnout a omezovat pravdu!

Všechna starodávná sdělení nás mají doprovázet a inspirovat k lepšímu bytí, abychom napravili zlo, které máme sami v sobě. Aby jsme došli sebepoznání! A nemuseli se tady rodit pořád dokola.Ještě jedna věc, víte že dešťová voda je svěcená .)

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This