0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Anaháta

Centrum lásky, soucitu a odpuštění, to je anaháta, srdeční čakra. Je spojená s prvotním zvukem, což naznačuje i její název (anaháta náda znamená nekonečný zvuk ÓM). Anaháta představuje vše, co si spojujeme se srdcem, vlastnosti, které mu v naší kultuře připisujeme, tedy již zmíněné lásku, soucit a odpuštění. Srdce ale považujeme také za sídlo duše a právě v anahátě si uvědomujeme to, co přesahuje hranice lidského chápání.

Vlastnosti

Jak napovídá český název, čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdce, uprostřed hrudníku. Je sídlem pocitů a emocí, jako je bezpodmínečná láska a radost, přijímání každého bez výhrad a posuzování. Člověk není již orientován pouze sám na sebe, ale soucítí s ostatními, umí se na ně naladit, vcítit se do jejich situace a odpustit. Toto je jedna z charakteristických vlastností srdeční čakry. Člověk nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní. Vnímá, že je tu „cosi vyššího, božského“. Anaháta je centrem mezi světským a duchovním. Tak jako nám anaháta zprostředkovává božské pocity lásky, blaženosti a radosti, tak nás neuzavírá ani pocitům nižších čaker jako jsou pochybnosti, smutek nebo úzkost.

Vlastnosti anaháty v člověku rozvíjí jeho tvořivost a talent, podporují jeho fantazii a kreativitu.

Symbolika

Barvou anaháta čakry je zelená a jejím prvkem je vzduch, což představuje schopnost procházet přes hranice lidské existence. Lotos má 12 okvětních lístků.

Anaháta je prostřední ze sedmi hlavních čaker. Tuto skutečnost symbolizují dva protilehlé trojúhelníky v podobě hvězdy. Ukazují, že enegie může směřovat vzhůru k vyšímu vědomí a pocitům, které jsme výše popsali (mužský princip), ale také může směřovat dolů, k nižším vibracím a s tím spojenými pocity smutku, žárlivosti, pochybování apod. (ženský princip). Vyrovnání obou těchto principů navozuje harmonii.

Zvířecím symbolem čakry je gazela, která se vyznačuje rychlostí.

Bídža mantrou je JAM.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This