0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Abrahamovo učení

12 hlavních vět Abrahamova učení

1. Jste fyzickým prodloužením nefyzického.

Všeho-co-je nebo to, co nazýváte Bohem, není hotové a dokonalé a nečeká jen na vás, až k tomu také dojdete. Nacházíte se na čelní linii myšlenky, hledající zde něco více. Více všeho, co považujete za dobré, více toho, co je nové, čerstvé a úžasně povznášející. (Vy, ve své podstatě, přinášíte nebe na zemi.)

2. Jste v tomto těle, protože jste si zde vybrali být.

Vybrali jste si zažívat tento lahodný kontrast v tomto čase a prostoru a s velkým očekáváním, jste přišli spolutvořit s dalšími radost-hledajícími bytostmi a jemně doladit proces záměrných myšlenek. (Co, kde, kdy a s kým tvoříte jsou také vaše volby.)

3. Podstatou vašeho života je svoboda a cílem je radost.

Jste svobodní zvolit si objevovat nové cesty k vaší radosti. S vaší radostí budete růst; a jak budete růst tak budete přispívat i k růstu i Všeho-co-je.
(Nicméně jste také volní si zvolit svázanost a bolest … ale cokoliv, si kdo vybere, je pouze proto, že si myslí, že se pak bude cítit lépe.)

4. Jste tvůrci; Tvoříte každou svou myšlenkou.

Díky vesmírnému zákonu přitažlivosti přitahujete podstatu čehokoliv, čemu se rozhodnete věnovat pozornost — ať je to chtěné nebo nechtěné. A tak, většinou tvoříte náhodně, nevědomě. Ale můžete poznat, podle toho jaké emoce cítíte, jestli to, co přitahujete-vytváříte, je to, co chcete nebo jestli to není to, co chcete. (Kam je zaměřená vaše pozornost?)

5. Cokoliv si dokážete představit, tím můžete být, mít to, nebo to dělat.

Když se ptáte sami sebe, proč to chcete, tak se aktivuje podstata vaší touhy, a  vám to začíná přinášet. Čím intenzivnější pozitivní pocity máte, tím rychleji to k vám přichází. (Je stejně lehké vytvořit hrad jako třeba židli.)

6. Když si vybíráte vaše myšlenky, tak vaše emoce vás vedou.

Vaše milující vnitřní já vám poskytuje vedení ve formě emocí. Zaměstnejte se chtěnou nebo nechtěnou myšlenkou a ucítíte chtěnou nebo nechtěnou emoci. Změňte myšlenku a změníte emoci — a změníte to, co tvoříte. (Každý den čiňte více voleb.)

7. Vesmír vás miluje a obdivuje, neboť zná vaše nejširší záměry.

Zvolili jste si přijít na zemi s velkými záměry a vesmír vás neustále vede po vámi zvolené cestě. Pokud se cítíte dobře, tak, v tu chvíli, svolujete více k tomu, co jste zamýšleli ze své širší perspektivy. (Jste inkarnovaný Duch)

8. Uvolněte se do vám přirozeného blahobytu. Vše je v pořádku. (Opravdu je!)

Podstata všeho, co oceňujete, proudí neustále do vaší reality. Jak nalézáte více a více věcí, za které jste vděční, tak váš stav vděčnosti otevírá více cest k více věcem, ke kterým cítíte vděčnost. (Jak přemýšlíte, tak vibrujete. Jak vibrujete, to přitahujete.)

9. Jste tvůrci myšlenkových cest na vaší jedinečné cestě za radostí.

Nikdo nemůže ovlivnit a omezit to, kam směřujete vaše myšlenky. Nejsou žádná omezení vašich radostných cest, které chcete prožít. Na cestě za vaším štěstí objevíte vše, čím chcete být, nebo co chcete dělat, nebo co chcete mít. (Svolení ostatním k jejich zkušenostem vám umožní ty vaše.)

10. Skutky, které učiníte a majetek, který si vyměníte, jsou vedlejšími produkty vaše zaměření na radost.

Na vaší radostné záměrné cestě budete inspirováni k tomu, co máte vykonat, vaše zdroje budou hojné, a budete vědět, tím jak se cítíte, že naplňujete smysl života. (Většina lidí má toto naopak, a tak cítí jen málo radosti z jejich skutků a majetků.)

11. Můžete opustit toto tělo bez nemoci a bolesti.

Nepotřebujete si přitahovat nemoc nebo bolest, jako záminku k opuštění tohoto těla. Váš přirozený koloběh — přijít, zůstat a odejít — je o zdraví a blahobytu. (Ale jste svobodní si to zvolit i jinak.)

12. Nemůžete zemřít, jste věčným životem.

S nadhledem si můžete zvolit odpočívat a svolit k vašemu lehoučkému přechodu do vašeho nefyzického stavu čisté, pozitivní . Tento věčný stav je vaším přirozeným stavem. (Užijte si toto všechno! Nemůžete tu nic pokazit a nikdy nic nebude ukončeno

Kdo je to vlastně ten Abraham?

Logická otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Nebo ano? Tak dobře, zkusíme to – Abraham jsou nekonečná inteligence, která zná odpověď na každou otázku. Uspokojila vás tato odpověď? Patrně ne, protože spolu s ní se ve vás okamžitě zrodilo mnoho dalších otázek. Ale na tyto otázky už vám jistě odpoví sami Abraham.

My vám o nich ještě prozradíme, že za dobu svého působení získali spoustu označení a jmen. Lidé jim říkají třeba Velcí učitelé, Úžasní mistři vesmíru atd.  Abraham sami sebe popisují jako Skupinové vědomí z nefyzické dimenze, které pomáhá lidem jako jejich duchovní učitel a rádce. Také vám prozradíme, že je budete buď milovat anebo nenávidět, ale myslíme, že si vyberete to první /jinak byste se totiž nikdy nedostali na tuto stránku/.

Abraham k nám promlouvají prostřednictvím zajímavé ženy jménem Esther Hicks, která má zvláštní schopnost se na ně napojit. Po napojení na energii Abraham Esther překládá bloky myšlenek, které jí Abraham sdělují. Již od roku 1986, tedy více než 30 let komunikují Abraham se svým okolím a za tuto dobu si vybudovali velkou řadu příznivců.  Esther Hicks a její manžel Jerry postupně shrnovali informace získané od Abraham do knih, které se staly světovými bestsellery. Vzhledem k tomu, že se manželé již od prvního spojení s energií Abraham začali pečlivě zaznamenávat veškeré interakce s nimi, podařilo se jim vytvořit patrně největší archiv komunikace s nefyzickou inteligencí v historii lidstva.

Informace od Abraham, označované jako Abrahamovo učení pracuje s fenoménem tzv. Zákona přitažlivosti. Ten je dle Abraham hlavním vesmírným zákonem a vše ve vesmíru je mu podřízeno. Ve svém učení jdou Abraham ohledně Zákona přitažlivosti velmi do hloubky. Přinášejí nám velmi detailní a konkrétní návody jak začít využívat Zákon přitažlivosti ve svůj prospěch a nacházet díky němu odpovědi na otázky duchovní i materiální povahy.

Esther Hicks se již od počátku interakce s Abraham věnuje pořádání živých seminářů, které probíhají zejména v USA.  Na těchto hojně navštěvovaných seminářích se Esther v přímém přenosu spojuje s Abraham a zve k sobě na pódium vybrané diváky. Ti zde mají možnost  položit Abraham jakoukoliv otázku. Žádná otázka není nevhodná nebo tabu, na otázky diváků pak Abraham brilantně odpovídají.

 

 

.

 

převzato z abrahamovo-uceni.inspiruj.cz

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This