0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

7 očí

Znak  je kuriózní varianta znaku „o“ v cyrilici. Představuje sedm očí. Vyskytuje se pouze v jedné frázi v církevní slovanštině: серафими многоꙮчитїи (mnohoocí serafové). Je to znak v Unicode.

Viz Wikipedie.

Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola.

Ez 10:12 o cherubech.
עין (oko; v Ez 1:22 ‚třpyt‘; běžně ve starověku ‚hvězda‘) → ע (číselná hodnota 70), ve fénickém a paleohebrejském písmu ‚𐤏‘ → v alfabetě ‚ο‘ (~ ; číselná hodnota také 70)

 

… Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Zj 4:6–8

Sedm očí

Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jóšuu — na jednom kameni sedm očí. Hle, vyryji na něm nápis, je výrok Hospodina zástupů, a vzdálím vinu této země v jediném dni.

Za 3:9

Těch sedm jsou Hospodinovy oči obzírající celou zemi.

Za 4:10

… uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Zj 5:6

Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním.

2Pa 16:9

Všude se používá slovo שׁוּט – sloveso vyjadřující hledění – doslova: jít, potulovat se, pobíhat.
Ježíš: oko jako lampa (svítí ven, nikoliv dovnitř).

Strážce (anděl) v hebrejštině i řečtině je ten, kdo je vzhůru. Cherubové střežili1 východ ze zahrady i Boží trůn.

A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny. Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Mt 18:9n

Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí.“ Hospodin otevřel služebníkovy oči, takže viděl, že pohoří kolem Elíši bylo plné koní a ohnivých vozů.

2Kr 6:17
Vidění duchovního světa. Prorok býval zmocněn k povolání spatřením Boží slávy a byl tak reprezentantem Rady bohů (Koho pošlu? Kdo nám půjde?).

Znak  souvisí se znakem  a pojmem theoria. Další souvislosti: oko Prozřetelnostitřetí oko.

𓁹

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This