0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

 

Co máte v podvědomí vyplouvá na povrch ….. Začněte se zajímat o váš osobní duchovní růst….. tento život je jenom dočasná hra….na věčnosti to na některých místech není hezký pohled…. neznalost kosmologie a duchovního zákona se nedá po smrti vrátit…

Co je NIGREDO!

Pro fiktivní postavu, viz Gaignun Kukai. Pro album, viz Deník snů. V alchymii znamená nigredo nebo temnota (vaší duše) hnilobu nebo rozklad. Mnoho alchymistů se domnívalo, že jako první krok na cestě(duchovní cestě) ke kameni mudrců musí být všechny alchymistické přísady očištěny a rozsáhle uvařeny do jednotné černé hmoty. [1] V analytické psychologii se tento výraz stal metaforou „temné noci duše, kdy se jedinec postaví vnitřnímu stínu“. [2] Nebo se mu vykloní duše z těla a bude mentálně poznamenán, či onemocní na nějaké jiné svinstvo – rakovina, zhoršení psychiky,rakovina kostí atd. Z astrologického hlediska máme všichni achilovu patu, každé znamení má problém s určitým orgánem.

Pro Carla Junga „znovuobjevení principů alchymie začalo být důležitou součástí mé práce průkopníka psychologie“. [3] Jako student alchymie (a jeho následovníci) „porovnával„ černou práci “alchymistů (nigredo) s často vysoce kritickým zapojením, které zažívá ego, dokud nepřijme novou rovnováhu nastolenou vytvořením já. “[4] Jungians interpretoval nigredo ve dvou hlavních psychologických smyslech. První smysl představoval počáteční stav nediferencované nevědomosti subjektu, „první nigredo, stav unio naturalis, je objektivní stav, viditelný pouze zvenčí … nevědomý stav nediferenciace mezi já a objekt, vědomí a nevědomí. “[5] Zde subjekt o nevědomí neví; tj. spojení s instinkty. [6] Ve druhém smyslu „nigredo procesu individuace na druhé straně je subjektivně prožívaný proces způsobený subjektivním bolestivým, rostoucím povědomím o jeho stínových aspektech.“ [7] Dalo by se to popsat jako okamžik maximálního zoufalství , to je předpokladem osobního rozvoje. [8] Jak se individualizace odvíjí, tak „konfrontace se stínem zpočátku vytváří mrtvou rovnováhu, zastavení, které brání morálním rozhodnutím a činí přesvědčení neúčinným nebo dokonce nemožným … nigredo, tenebrositas, chaos, melancholia.“ [9] Zde je „nejtemnější čas, čas zoufalství, rozčarování, závistivých útoků; čas, kdy jsou Eros a Superego taženi dýkami, a zdá se, že neexistuje žádná cesta vpřed … nigredo, zčernání. “[10] Teprve následně by přišla „enantiodromie; nigredo ustupuje albedu … stále se prohlubující sestup do nevědomí se najednou stane osvětlením shora.“ [11] Další kroky alchymistického opusu zahrnují takové obrazy jako albedo (bělost), citrinitas (žlutost) a rubedo (zarudnutí). Jung také našel psychologické ekvivalenty pro mnoho dalších alchymistických konceptů, s „charakterizací analytické práce jako opusu; odkazem na analytický vztah jako vas, nádoba nebo kontejner; cílem analytického procesu jako spojení nebo spojení protichůdných protiklady. “[12]

EXEGEZE – znamená vytržení významu dávného textu – a vkládání vlastního výkladu do daného textu ( většinou po  osobním prožití, pamatujte dávné knihy psali vítězové, ti co to přežili). Ti byli schopni osvětlovat bibli a svaté knihy.

V racionální Exegezi – docházelo k mylným výkladům bible, po špatném porozumění textu.

Satana též mohou vymýtat, jen lidé kteří jsou schopni ho sylšet nebo vidět.

Z osobního zážitku se snažím o EXEGEZI – mojí inspirací byl duch svatý, pokuď procházíte osobním šílenstvím a nevíte co s ním, nepotřebujete psychiatra. Pokuď máte aspoň nějakou vnitřní sílu a žijete jak nahoře tak dole pak máte šanci se z toho dostat!

Kovid je jen připravená půda na vaše smetení ze zemského povrchu!

– Pokuď jste labilnější pracujte na osobním růstu. Napojte se na boha – protože neznalost zákona, duchovního světa vás může stát život! Pokuď nevíte jak vyhledejte duchovní pomoc!

Osobní etika je nejduležitější – majetek tady zůstane, ti co přijdou po vás stejně všechno vyhodí!

Facebook
Přidejte se do našeho seznamu

Přidejte se do našeho seznamu

Napište svůj email a dostávejte informace o nových produktech.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This