0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Proměnlivý Merkur, který má radost z mnoha podob a zrcadlení kultury a doby, ve které se ocitl. Nejrychlejší z bohů je stejně rychlý jako rychlost myšlení a vyjadřuje sílu jazyka ve všech jeho formách (psaní, matematika, geometrie, hudba atd.).

Mercurius, římské jméno pro řeckého boha Hermese. Mercredi je francouzský název pro „středu“ („den Woden“). Ganéša, Pán překážek, patron umění a věd a deva intelektu a moudrosti. Jako bůh začátků je poctěn při zahájení rituálů a obřadů.

Odin (Woden), který obětoval „sebe sama“ tím, že visel devět nocí na stromě světa, aby se dozvěděl tajemství run.  Archanděl Gabriel, Boží posel a Anděl lunární sféry Jesod, sféra představivosti a brána do vyšších sfér.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a Bůh bylo to Slovo.“ – Jan 1: 1 s odkazem na „Logos“. Tento Bůh jsi ty, bytost vytvořená z čistého jazyka.

Facebook
Přidejte se do našeho seznamu

Přidejte se do našeho seznamu

Napište svůj email a dostávejte informace o nových produktech.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This