0 Items
WOOCS 2.1.8

Spolupráce pro blogerky Cooperation for bloggers

Jste blogerkou, která zbožňuje módu? Ráda zkoušíte a objevujete nové trendy mezi oblečením a módními doplňky? Jsme na trhu nový a tuto spolupráci rádi uvítáme.

Pokud jste šikovná, spolehlivá, máte již zaběhnutou návštěvnost a komunitu a ráda byste navázala spolupráci s našimi internetovým obchodem ozvěte se nám!

 

Nabízíme výběr produktů za předem domluvenou částku. Produkt  hradíme samozřejmě my. Jistotou je také to, že vám produkt zůstává.

Na e-shopu sdílíme odkaz na článek a blog.

 

Ve většině případů domlouváme tento druh spolupráce.

   • Recenze produktů se zpětnými odkazy
   • Banner na blogu po dobu jednoho roku (Záleží, jakou návštěvnost blog má a také, jaké produkty si blogerka k recenzím vybere)
   • Sdílení na vlastních sociálních sítích (Facebook, Flicker, Instagram, Twitter apod.)

    721 582 279

   • Cooperation for bloggers 


   • Are you a blogger who loves fashion? I like to try and discover new trends in the clothing and fashion accessories? We are new in the market and we welcome this cooperation.
    If you are handy, reliable, already have well-established traffic and community and love you established cooperation with our online store, please let us know!We offer a selection of products at pre-agreed amount. Of course, the product will be borne by us. Also certainty is that the product will remain.
    E-shop share a link to the article and blog.In most cases, we agree this kind of cooperation.
    Product Reviews referring back
    Banner on the blog for a year (depends how much traffic a blog and what products a blogger chooses to reviews)
    Sharing their own social networks (Facebook,Flicker, Twitter, etc.).
   •  We do not care where you are from ….

   • We love USA , England, New Zealand, Ireland , Holland  ……
   • The small audience of Czech blogs a little bit sorry for us

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This